Privacy Statement Hans der Weduwe Rijopleidingen                        21-05-2018

Hans der Weduwe Rijopleidingen hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hans der Weduwe Rijopleidingen houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Uw persoonsgegevens niet langer door ons worden bewaard dan strikt noodzakelijk;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

U heeft recht op inzage en verbetering van uw persoonsgegevens. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsoonsgegevens kunt u richten aan:

Hans der Weduwe Rijopleidingen
Hans der Weduwe
Maria Enzersdorflaan 47
2661 KP Bergschenhoek
06-31650770
info@hansderweduwe.nl