Hans der Weduwe Rijopleidingen

Theorie

                                                                                                          
Theorie is een essentieel onderdeel voor je rijopleiding.

Niet alleen dat op de dag van je praktijkexamen een geldig theorie-uitslag aanwezig moet zijn, maar ook tijdens je praktijk lessen moet je al voldoende van de theorie beheersen om deze te kunnen volgen.
Tijdens je praktijk lessen zal dan ook voldoende aandacht worden besteed of je de theorie ook beheerst en in praktijk kunt brengen.

Er zijn vele goede theoriesets te koop.
In boeken, op CD-rom of digitaal. Vaak ook in combinaties.

Als jij hier niet direct uit kunt komen, kun je ook via mij een theorieset aanschaffen.